Dokedy: 25. apríl 2018
Kde: Olomouc, Česká republika
Kedy: 3. - 4. máj 2018

Katedra rozvojových a a environmentálních studií Přírodovědeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  pozýva všetkých mladých ľudí na seminár“Aktuální výzvy III – CHUDOBA”.

Cieľom podujatia je prehĺbiť znalosti účastníkov o problematike chudoby a oboznámiť ich s jej rôznymi formami, či už na úrovni globálnej alebo lokálnej. Viacero rečníkov z akademického sektora a verejného sektora podporí ich kritický pohľad na daný fenomén.

Súčasťou podujatia budú prednášky, otvorená diskusia, interaktívny workshop a záverečná reflexia, ktoré sa zamerajú na:

  • definíciu chudoby
  • chudobu v sociálne vylúčených lokalitách
  • dlhové pasce

Záujemcovia o účasť na seminári, ktorý sa uskutoční v termíne 4. – 5. mája 2018 v Olomouci, sa zaregistrujú prostredníctvom nasledovnej prihlášky, deadline je 25. apríl 2018.

Všetky potrebné informácie sú TU, alebo v evente na FB.

Zdroj: Katedra rozvojových a a environmentálních studií Přírodovědeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci