Dokedy: čím skôr
Kde: Bratislava
Kedy: 5. marec 2019

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie DBU ponúka  všetkým absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia možnosť získať stáž v Nemeckej spolkovej republike na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jedinou podmienkou je zameranie stáže na environmentálne témy, avšak toto zameranie môže byť prepojené s inými oblasťami. Napr. pedagóg sa môže zamerať na environmentálnu výchovu, právnik na legislatívu v oblasti životného prostredia, ekonóm na výpočty emisií CO2, textilný dizajnér na recyklovanú módu, environmentálny inžinier na čistenie odpadových vôd a pod.

Záujemcovia zo SR majú príležitosť absolvovať 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, univerzite či v inštitúcii verejnej správy. Online prihlášky je možné podávať od 1. mája – 1. augusta 2019. Termín nástupu na stáž je február 2020.

Podrobnejšie informácie o stážach si môžeš prečítať TU, alebo v odkaze.

Dňa 5. marca 2019 sa o 13.00 v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte UK (miestnosť CPS+) uskutoční krátky informačný seminár venovaný možnostiam štipendia. Bývalí štipendisti v jeho rámci porozprávajú záujemcom o svojich skúsenostiach s podávaním žiadostí aj s pobytom na stáži.

Informácie o podujatí nájdeš TU.

Zdroj: DBU