Dokedy: čím skôr
Kde: Banská Bystrica, Prešov, Trnava a Bratislava
Kedy: 25. - 28. jún 2018

“Chceme poznať názory ľudí pracujúcich s mládežou a pre mládež! “

Pozývame Ťa na sériu diskusií k ideovému zámeru novej zákonnej úpravy podpory aktivít mladých ľudí s názvom „Z hlavy na nohy“. Príď nám povedať, čo si myslíš o zmenách týkajúcich sa zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008 Z. z.

Diskusie budú prebiehať na týchto miestach:

25. jún 2018 – 13:30-17:30
Banská Bystrica, Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16

26. jún 2018 – 13:30-17:30
PREŠOV, Diecézne centrum pre mládež, bude upresnené

27. jún 2018 – 13:30-17:30
TRNAVAZasadacia miestnosť mestskej rady, Trhová 3

28. jún 2018 – 13:30-17:30
BRATISLAVA, Mestská knižnica BA, Klariská 16

Pozvaní sú všetci, ktorým záleží na deťoch a mladých ľuďoch a chcú zlepšiť ich postavenie a možnosti na Slovensku. Viac informácií doplníme v priebehu najbližších dní.

Tešíme sa na Vašu účasť!