V rámci akcie Rakúsko – Slovensko možno pripraviť bilaterálne školenia zlepšujúce odborné znalosti alebo tzv. mäkké zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, projektový manažment a pod.) Cieľovou skupinou školení by mali byť doktorandi, vyskoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, prioritne budú podporené projekty, ktorých sa zúčastnia doktorandi.

Pozri podrobné podmienky.