Dokedy: 17. máj 2019
Kde: Portugalsko
Kedy: 15. - 19. jún 2019

Školenie – “Bridge to Solidarity“ sa zameriava na zvyšovanie povedomia o Európskom zbore solidarity (ESC) a vytváranie solídnej a dôveryhodnej siete partnerov, ktorí sa zaujímajú o tieto projekty.

Cieľom je predstaviť ESC v rôznych dimenziách, cez rôzne metódy a podporovať inovácie a kreativitu pri vytváraní nových aktivít. Cez princípy neformálneho vzdelávania a v atmosfére, kde sa môžu účastníci učiť od seba navzájom, „Bridges for Solidarity využíva tímovú prácu, networkingové aktivity, aktivity na budovanie kapacít, výmenu nápadov a skúseností pre inšpiráciu účastníkov.

Pracovníci s mládežou, mládežnícki lídri, manažéri mládežníckych projektov a všetci ostatní záujemcovia o účasť na podujatí použijú  nasledovný formulár, deadline pre prihlasovanie sa je 17. máj 2019.

Podrobnejšie informácie nájdeš TU.

Zdroj: IUVENTA