Dokedy: 27. december 2018
Kde: Terchová
Kedy: 25. - 29. január 2019

“Poznáš všetky príležitosti, ktoré ti program Erasmus+ ponúka? Rád sa vzdelávaš neformálnou cestou?
Zúčastnil si sa mládežníckej výmeny doma či v zahraničí ako účastník, ako líder skupiny či dokonca ako organizátor? Stále si myslíš, že máš čo dobiehať v oblasti neformálneho vzdelávania a chceš byť profesionálom? Odpovedal si si 4 krát áno?”

Hlavným cieľom školenia je vysvetliť účastníkom rozdiely medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. Porozumieť jednotlivým prvkom neformálneho vzdelávania a jeho významu. Vytvoriť koncept neformálneho vzdelávania na Slovensku a v Česku. Vymieňať si vzájomné skúsenosti a zvyšovať kvalitu neformálneho vzdelávania na Slovensku.

Podujatie, ktorého pracovným jazykom bude angličtina, je určené pracovníkom s mládežou (napr. reprezentanti mládežníckych organizácií, Centier voľného času a pod.) alebo tím, ktorí pracujú v ďalších profesiách s mladými ľuďmi (sociálni pracovníci a pod.); mládežníckym lídrom, mentorom EVS a učiteľom.

Počíta sa s účasťou ôsmych účastníkov zo Slovenska. Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10%  si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Účastnícky poplatok 10€. Kontaktnou osobou je Mgr. Tomáš Tóth.

Školenie sa uskutoční v termíne 25. – 29. januára 2019 v Terchovej, deadline pre prihlasovanie sa je 27. december 2018. Podrobnosti a prihlášku nájdeš TU.

Zdroj: IUVENTA