Dokedy: 22. máj 2017
Kde: stredisko Smrekovec, Donovaly
Kedy: 26. - 28. máj 2017

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže organizuje ďalšie školenie z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže – Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.

Cieľom školenia je príprava na samostatné riadenie projektov v práci s mládežou, konkrétne v oblastiach:

  • práca s projektovým tímom a s motiváciou a jej vplyv na projektové riadenie
  • poznanie verbálnej a neverbálnej komunikácie a jej efektívne využitie
  • využitie komunikačných nástrojov a stratégií v prospech riadenia projektu
  • identifikácia a zapájanie všetkých zúčastnených strán
  • a iné

Podujatie je určené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, dobrovoľníkov, zástupcov samospráv, pracovníkov s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže a absolventov národných projektov KomPrax a Praktik.

Uskutoční sa v termíne 26. – 28. mája 2017Centre účelových zariadení, stredisko SMREKOVEC Donovaly, v prípade záujmu o účasť je nutné vyplniť prihlasovací formulár.

Účasť na školení je bezplatná, účastníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu počas celej dĺžky trvania školenia.

Všetky potrebné informácie sú k dispozícii v odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže