Dokedy: 19. jún 2017
Kde: stredisko Krupina Tepličky
Kedy: 23. – 25. jún 2017

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže  pozýva na druhú časť školenia z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže –Projektový manažment v práci s mládežou – modul II.

Podujatie je určené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, dobrovoľníkov, zástupcov samospráv, pracovníkov s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže a absolventov národných projektov KomPrax a Praktik. Od účastníkov sa vyžaduje minimálne jedna skúsenosťou s riadením jednoduchého projektu alebo absolvovanie predchádzajúceho vzdelávacieho modulu I.

Okrem technických (projektová logika, riadenie rizík, vzťahy so záujmovými skupinami, manažment zmien, meranie výkonnosti projektu, IT kolaboratívne nástroje), a sociálnych aspektov manažmentu (vedenie a motivácia tímov, komunikácia, vyjednávanie a leadership) sa zameria na individuálne potreby účastníkov a na reflexiu ich skúseností.

Uskutoční sa v termíne 23. – 25. jún 2017 v Centre účelových zariadení, stredisko Krupina Tepličky, v prípade záujmu o účasť je nutné vyplniť prihlasovací formulár.

Účasť na školení je bezplatná, účastníci majú zabezpečené ubytovanie a stravu počas celej dĺžky trvania školenia.

Podrobnosti si prečítaj v odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže