Dokedy: 3. december 2017
Kde: Kayseri, Turecko
Kedy: 13. - 17. február 2018

Školenie Star of Europe” sa zameria na všetky časti tvorby mládežníckych projektov a výmien. Základným cieľom školenia je pochopiť celú logiku projektov mládežníckych výmien, zamerať sa na spoluprácu a možnosti vzdelávania pre mladých ľudí. Špeciálna pozornosť bude venovaná rovnocenným partnerstvám a povzbudeniu účastníkov k budúcim spoločným projektom.

Ambíciou školenia je umožniť účastníkom komplexné pochopenie jednotlivých aspektov mládežníckych výmien, preto budú jednotlivé prvky a princípy výmeny preberané detailne. Súčasťou bude prezentácia niekoľkých vzorových projektov, ktoré účastníkom pomôžu pochopiť kvalitatívne prvky mládežníckych výmien. Na nich budú tiež vysvetlené pravidlá programu, osvedčené postupy či jeho úskalia.

Školenie je určené pre mládežníckych pracovníkov a mladých lídrov. Náklady na ubytovanie a stravu budú účastníkom uhradené v plnej výške.

Podujatie sa uskutoční v termíne 13. – 17. februára  2018 v meste Kayseri v Tureckudeadline pre záujemcov o účasť je 3. december 2017, tu sa nachádza prihláška.

Podrobnejšie informácie nájdeš v odkaze.

Zdroj: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže