Dokedy: 12. september 2017
Kde: okres Myjava
Kedy: november 2017 - apríl 2018

Ak ti niekedy napadlo, že chceš byť súčasťou mládežníckej organizácie, ktorá pracuje so zážitkovou pedagogikou, chceš rozširovať svoje obzory, investovať energiu zmysluplne a popritom sa baviť a získavať zručnosti, ktoré v živote využiješ na každom kroku, teraz máš možnosť!”

Týmito slovami otvára mládežnícka organizácia PLUSKO školenie zážitkovej pedagogiky pre nových členov –  inštruktorov organizácie.

Obsahom školenia bude:

  • krízový manažment, riešenie konfliktov, projektový manažment, cieľovanie
  • základy zážitkovej pedagogiky, dramaturgie a skupinovej dynamiky
  • verbálna a neverbálna komunikácia
  • motivácia a motivovanie
  • práca s hrou a jej fázy
Školenie bude prebiehať v troch fázach, dôležitá je účasť na všetkých troch častiach:
  • 15. – 19. november 2017
  • 17. – 21. január 2018
  • 29. marec – 2. apríl 2018

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, úspešní absolventi získajú certifikát o jeho absolvovaní.

Deadline pre prihlasovanie je 12. september 2017, v prípade záujmu o účasť je nutné vyplniť prihlášku. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú v odkaze.

Zdroj: Mládežnícka organizácia PLUSKO