Nadácia Orange v rámci svojho grantového programu Školy pre budúcnosť podporí netradičné spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít, ktoré podporujú ich kreatívne myslenie i komunikačné zručnosti. Do výzvy sa môžu zapojiť pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl, mimovládky pôsobiace v oblasti vzdelávania a miestne organizácie ako CVČ, knižnice a pod.

Maximálna čiastka na jeden projekt predložený pedagógom je 1 500 eur, pre organizácie to je 2 000 eur, celkovo bude v programe rozdelených 130 000 eur. Prednostne budú podporené návrhy zamerané na ochranu detí pred rizikami komunikačných technológií a vzdelávanie v tejto oblasti. Všetko potrebné info nájdeš na nadaciaorange.sk.