Stráviť 4 až 6 týždne medzi knihami rozsiahlej berlínskej knižnice Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá umožňuje grant pre doktorandov. Ich výskumné projekty by sa mali týkať kultúry, literatúry, histórie, politickej vedy, sociológie alebo ekonómie Kanady alebo USA.

Viac info.