Dokedy: 25. september 2016
Kde: Bratislava, Karlova Ves
Kedy: október 2016

Na Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu BA-Karlova Ves hľadajú do tímu sociálnu pracovníčku/sociálneho pracovníka na plný pracovný úväzok.
Náplň práce zahŕňa okrem iného:
  • sociálne poradenstvo klientom
  • príprava, uzatváranie a zmeny zmlúv o poskytovaní služby
  • vedenie a riadenie tímu cca 30-tich opatrovateliek/opatrovateľov
  • fundraising – najmä písanie a realizácia projektov
  • posudková činnosť
  • aktívna účasť na odborných podujatiach
  • príprava štatistík a hlásení

V prípade ak máš vysoké morálne a etické štandardy, nechýba ti samostatnosť a proaktívny prístup, prístup zameraný na klienta, empowerment, skúsenosť s nastavovaním hraníc v pomáhajúcej profesii, tímovosť, ochota a schopnosť vytvárať systémy umožňujúce vzájomnú zastupiteľnosť pracovníkov, ochota pracovať pod supervíziou, vnútorná motivácia k osobnostnému a odbornému rastu, schopnosť deeskalovať konflikty medzi rôznymi aktérmi a odolnosť voči psychickej záťaži, motivačný list a štrukturovaný životopis pošli najneskôr do 25. septembra 2016 na konaktnú adresu monika.martinezova@karlovaves.sk.

Podrobné info o výberovom konaní čítaj tu.