Dokedy: 12. september 2016
Kde: Bratislava
Kedy: október 2016

V občanskom združení Vagus obsadiť voľnú pracovnú pozíciu sociálnej/eho poradkyne/poradcu integračného programu s ľuďmi bez domova v projekte DOMEC.

K pracovnej náplni patrí okrem iného:

  • sociálna práca s malým počtom ľudí bez domova
  • spolupráca s kaviarňou DOBRE&DOBRÉ
  • spolupráca pri vedení integračných skupín
  • vyhľadávanie a výber klientov do integračného programu
  • vedenie nevyhnutnej administratívy – pracovnej dokumentácie
  • pravidelná účasť na vzdelávaní, skupinovej a individuálnej supervízii
  • pravidelná účasť na poradách zamestnancov

Preto ak ti nechýba komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť, precíznosť, pracovitosť, spoľahlivosť a samostatnosť, máš rozvinuté sociálne zručností a schopnosť podporovať, korigovať, motivovať a reflektovať klienta, schopnosť sebareflexie vedúcej k osobnostnému rozvoju, schopnosť dodržiavať štandardy sociálnej práce, etického kódexu a hraníc, schopnosť riešiť stresové a krízové situácie, schopnosť pracovať v kolektíve, organizačné schopnosti, zlvádaš time management a si aj ochotný učiť sa nové veci a máš otvorené myslenie, svoj životopis spolu s motivačným listom a fotografiou pošli do 12.8.2016 na petra.kollarova@vagus.sk.

Podrobnejšie info o pracovnej ponuke si prečítaj tu.

Zdroj: facebook Vagus