Dokedy: 23. október 2016
Kde: Karlova Ves, Bratislava
Kedy: november 2016

Oddelenie sociálnych vecí Miestneho úradu BA-Karlova Ves potrebuje obsadiť voľnú pracovnú pozíciu sociálnej pracovníčky / sociálneho pracovníka so zameraním na prácu a poradenstvo pre deti, mládež a rodinu a to na plný úväzok.

Náplň práce:

  • poskytovanie sociálneho poradenstva klientom
  • výkon poručníctva a opatrovníctva
  • výkon opatrení zameraných na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
  • spolupráca so školami v katastri mestskej časti
  • spolupráca s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami
  • práca v multidisiciplinárom tíme v rámci miestneho úradu, sieťovanie a spolupráca so subjektami pôsobiacimi v Karlovej Vsi, v meste Bratislava, regióne BSK, ale aj v celej SR a zahraničí
  • písanie a realizácia projektov
  • a iné

Okrem iného sa požaduje bezúhonnosť, ukončený 2. stupeň VŠ štúdia v odbore sociálna práca, orientácia v legislatíve, skúsenosti so sociálnym poradenstvom, stredne pokročilá úroveň anglického alebo nemeckého jazyka a vodičský preukaz skupiny B.

Štruktúrovaný životopis a motivačný list pošli najneskôr do 23. októbra 2016 na monika.martinezova@karlovaves.sk.

Podrobnejšie informácie o pracovnej ponuke si môžeš prečítať v tomto odkaze.