Dokedy: 30. apríl 2019
Kde: Záježová
Kedy: 2019 - 2020

“Hľadajú sa ľudia, ktorí o problémoch na Slovensku nielen hovoria, ale chcú aj aktívne prispieť k zmene. Zmene svojich obcí, miest, škôl a komunít, v ktorých žijú.”

Sokratov inštitút organizuje ročný vzdelávací program určený mladým ľuďom vo veku 18-32 rokov pozostávajúci z 10 workshopov a záverečného kolokvia s praktickým výstupom v podobe realizácie vlastného projektu. V rámci štúdia získajú študenti praktické zručnosti, stretnú inšpiratívnych ľudí a rozšíria si obzory nad hranice svojich bežných záujmov.

Absolvovanie programu umožní účastníkom a účastníčkam:

  • doplniť si vzdelanie v aktuálnych témach, ktoré hýbu spoločnosťou a získať zručnosti na jej zmenu
  • prispieť k riešeniu konkrétneho problému
  • vyskúšať si prípravu a realizáciu užitočného projektu priamo v praxi
  • zistiť, akú hodnotu má dialóg a prečo je dôležitá inovatívnosť
  • získať inšpiráciu od lektorov zo Slovenska a zahraničia
  • stať sa súčasťou siete angažovaných mladých ľudí z rôznych regiónov Slovenska

Na prihlasovanie sa do programu, ktoré je otvorené do 30. apríla 2019, slúži nasledovný formulár.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdeš TU.

Zdroj: Živica