Uzávierka: druhý termín - 22. jún 2020
Maximálna výška grantu: 10 000 eur

Európska nadácia pre mládež (EYF) otvorila špeciálnu grantovú výzvu pre mládežnícke organizácie na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potreby vyplývajúce zo súčasnej krízy COVID-19. Tá každodenne ovplyvňuje životy všetkých Európanov a jej následky budú citeľné aj počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov.

Výzva je určená pre národné alebo lokálne mládežnícke organizácie.

Podporené budú aktivity prejavujúce solidaritu a podporu osobám ovplyvneným krízou:

  • pomoc ohrozeným skupinám ako sú ľudia bez domova, utečenci, žiadatelia o azyl, osoby s postihnutím, osoby žijúce izolovane alebo vo vylúčených komunitách
  • pomoc v rámci zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích služieb
  • zvyšovanie povedomia a vzdelávanie na tému dôležitosti ľudských práv v odozve na krízu COVID-19

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline prvého kola pre ich registráciu je 22. jún 2020.

Všetky potrebné informácie o výzve v angličtine nájdeš TU.

Zdroj: Európska nadácie pre mládež (EYF)