Maximálna výška grantu: 3000 eur
Uzávierka: 19.05.2016

Máš nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite?

Nadácia Orange ponúka v roku 2016 priestor nápadom aktívnych ľudí, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na spoločné problémy.
O podporu v grantovom programe sa môžu uchádzať:
  • neformálne skupiny aktívnych občanov
  • mimovládne organizácie
  • kultúrne inštitúcie

Odborná hodnotiaca komisia vyberie z podporených projektov 10 najzaujímavejších iniciatív do otvoreného online hlasovania, do ktorého sa môže zapojiť aj široká verejnosť.

Uzávierka prijímania projektov je 19. máj 2016 do polnoci.

Projekty musia byť predložené prostredníctvom elektronického formulára.

Podrobné info o grantovej výzve si prečítaj v tomto odkaze.