Projekty spolupráce aspoň troch krajín Vyšehradskej štvorky podporí Vyšehradský fond. Do pravidelnej grantovej výzvy sa môžu zapojiť neziskové organizácie, samosprávy, školy a verejné inštitúcie s projektmi kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, mládežníckej výmeny, cezhraničnej spolupráce alebo propagácie turizmu.

Príspevok Vyšehradskeho fondu nesmie tvoriť viac ako 70% celkového rozpočtu projektu. Navrhovaný projekt by mal byť realizovaný v časovom horizonte 6 mesiacov. Podrobnejšie informácie o výzve tu.