Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. Jeho cieľom je podporiť pravidelné pohybové aktivity detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, ako aj podporiť priame aktivity pri vytváraní bezpečného športového prostredia v rodinách, školách, komunitách.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie zamerané na rozvoj pohybových aktivít detí, komunitné a materské centrá, športové kluby, školy a samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým.

Podrobné informácie o grante a podmienkach jeho získania TU.