Denník Nový Čas v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasujú grantový program Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké.

Jeho cieľom je poskytovať pomoc deťom s ťažkými zdravotnými diagnózami a zdravotným znevýhodnením, ale aj deťom, ktoré sa ocitli v nečakaných krízových situáciách.

Oprávnenými cieľovými skupinami sú deti, ktoré: musia bojovať s dlhodobými ťažkými zdravotnými diagnózami (onkologické, kardiovaskulárne a iné ochorenia); majú vážne zdravotné znevýhodnenia (telesné a mentálne postihnutia; ťažké poruchy správania…); žijú v kritických sociálnych podmienkach (bez vlastnej rodiny; s traumatickým rodinným zážitkom; v rizikovom asociálnom prostredí; prežili živelnú pohromu či iné nešťastie a pod.).

Výška grantu: min 40 000 EUR – max 100 000 EUR

Viac info