Dokedy: 17. júl 2018
Kde: New York, USA
Kedy: rok 2018

Asociácia krajských rád mládeže, Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ponúka mladým ľudom jedinečnú príležitosť stať sa Mládežníckym delegátom SR v OSN.

Poslaním projektu, Mládežnícky delegát v OSN je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Vybranému delegátovi sa ponúka:

  • príležitosť zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzivládnych rokovaniach OSN
  • účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN (dvojtýždňový pobyt v New Yorku v na jeseň 2018)
  • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach práv a participácie mládeže, ľudských práv, cieľov trvalo udržateľného rozvoja a ďalších
  • potenciálna možnosť zapojenia sa do ďalších rokovaní
  • čiastočná finančná podpora pre pobyt v New Yorku
  • uhradenie cestovných nákladov a zaistenie ubytovania

Požaduje sa vek 18 až 25 rokov, výborná znalosť angličtiny (ďalšie rokovacie jazyky OSN výhodou), záujem o diplomaciu a o otázky a témy spojené s mladými ľuďmi, orientácia v medzinárodnom prostredí, skúsenosť s prácou v oblasti mládeže, a iné.

V prípade záujmu pošli svoj životopis spolu s ostatnými náležitosťami najneskôr do 17. júla 2018 na osn.delegat@akram.sk.

Všetky potrebné informácie si môžeš prečítať TU.

Zdroj: AKRAM