Dokedy: 10. august 2017
Kde: Viedeň, Rakúsko
Kedy: 24. otóber - 24. november 2017

Si študentom magisterského, inžinierskeho, či doktorandského štúdia?

Slovenská Asociácia pre OSN ti v rámci svojho Shadowing programme 2017″ ponúka príležitosť stráviť jeden deň po boku niektorého zo zamestnancov OSN vo Viedni – stať sa jeho tieňom” a oboznámiť sa tak s náplňou jeho práce a na vlastnej koži zažiť mutltikultúrnu atmosféru tamojšieho medzinárodného prostredia.

Program sa uskutoční v termíne 24. októbra – 24. novembra 2017 v sídle OSN vo Viedni.

V prípade záujmu kontaktuj Slovenskú asociáciu pre OSN najneskôr do 10. augusta 2017 na una.fmv@gmail.com. Súčasťou tvojho emailu by mali byť údaje špecifikované v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Slovenská asociácia pre OSN