Medzinárodný vyšehradský fond opäť podporí dlhodobé projekty s trvaním do 12 mesiacov v oblastiach: kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, propagácia cestovného ruchu.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie, samosprávy, štátne školy a univerzity, výskumné a vedecké inštitúcie a ďalšie verejné inštitúcie.

Minimálna výška grantu je 6 000 eur, pričom požadovaná suma nesmie presiahnuť 80% celkového rozpočtu projektu. Do projektu musia byť zapojené jednotlivci alebo organizácie v rámci min. troch krajín V4.

Žiadosť je potrebné posielať cez online systém.

Bližšie informácie na visegradfund.org.