Dokedy: 20. február 2019
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - marec 2019

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzinárodná medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. V súčasnosti hľadá študentov denného a diaľkového štúdia s ekonomickým zameraním,na stáž v rozmedzí troch až deviatich mesiacov na Oddelení finančných a ľudských zdrojov.

Úlohou oddelenia je zabezpečiť:

  • spracovanie účtovníctva
  • spracovanie daňového priznania DPH, manažment cash flow
  • analýza finačného čerpania projektov
  • prijímanie nových pracovníkov, príprava pracovných zmlúv podľa interných smerníc
  • a iné

Úspešní uchádzači dostanú možnosť bližšie nahliadnuť do komplexnosti finančného manažmentu v medzinárodnej medzivládnej inštitúcii. Ich pracovnou náplňou bude aj zaučenie sa a práca v systéme SAP.

Ide o 20-hodinový pracovný týždeň s pracovným voľnom v rozsahu 2,5 dňa za každý mesiac stáže, stážista dostane príspevok v hodnote 187 – 279 eur mesačne.

Životopis spolu s motivačným listom v angličtine pošli najneskôr  do 20. februára 2019 na mmikolas@iom.int.

Podrobnosti si prečítaj TU.

Zdroj: IOM