Dokedy: 24. január 2020
Kde: Bratislava a regióny
Kedy: 1. marec - 31. august 2020

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na absolvovanie odbornej stáže v rámci projektu „Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“, podporeného z programu EÚ – Európsky zbor solidarity.

Odborná stáž je určená mladým ľuďom – občanom Slovenska vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sú otvorení novým veciam, komunikatívni, zodpovední a flexibilní .Prebiehať bude priamo v kanceláriách Úradu splnomocnenca vlády SR v Bratislave a v regiónoch SR kde sa nachádzajú regionálne centrá (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Nitra, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Svidník).

Ide o 6 mesačnú stáž, ktorú môžeš absolvovať v období 1. marec  – 31. august 2020. 

V prípade záujmu je nutná registrácia do online databázy Európskeho zboru solidaritydeadline pre prihlasovanie sa je 24. január 2020.

Všetky potrebné informácie o stáži sú TU.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity