Dokedy: 22. jún 2019
Kde: Bratislava a regióny
Kedy: 1. júl 2019 - 31. december 2020

Ministerstvo vnútra SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje výzvu na absolvovanie odbornej stáže v rámci projektu „Stáž na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity“, podporeného z programu EÚ – Európsky zbor solidarity.

Odborná stáž je určená mladým ľuďom – občanom Slovenska vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sú otvorení novým veciam, komunikatívni, zodpovední a flexibilní .Prebiehať bude priamo v kanceláriách Úradu splnomocnenca vlády SR v Bratislave a v regiónoch SR kde sa nachádzajú regionálne centrá (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Nitra, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Svidník).

Ide o 6 mesačnú stáž, ktorú môžeš absolvovať v období 1. júl 2019 – 31. december 2020. 

V prípade záujmu je nutná registrácia do online databázy Európskeho zboru solidarity, deadline pre prihlasovanie sa je 22. jún 2019.

Všetky potrebné informácie o stáži sú TU.

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity