Dokedy: 10. október 2017
Kde: Bratislava
Kedy: november 2017

V súvislosti s blížiacim sa 100. výročím založenia Československej republiky a 25. výročím slovenskej nezávislosti hľadá Veľvyslanectvo USA na Slovensku šikovných mladých ľudí na organizačnú výpomoc spojenú s prípravou a realizáciou osláv spomínaných podujatí.

Podmienky:

  • vek 18 rokov a viac
  • slovenské občianstvo
  • študentka/študent akreditovanej slovenskej univerzity alebo vysokej školy
  • jazyková úroveň – slovenčina IV, angličtina III
  • a ďalšie

K úlohám stážistov patrí, okrem iného, napríklad pomoc pri organizácii podujatí, práca s databázami, informovanie verejnosti, ale aj iné pridelené úlohy.

Od úspešných uchádzačov sa požaduje, aby dodržiavali všetky interné predpisy amerického veľvyslanectva týkajúce sa správania a pracovného výkonu.

Deadline pre prihlasovanie sa uchádzačov je 10. október 2017, všetky potrebné informácie o ponúkanej stáži v angličtine nájdeš v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Veľvyslanectvo USA v Bratislave