Dokedy: ihneď
Kde: Rím, Taliansko
Kedy: ihneď

 

Fórum slovenských študentov na zahraničných univerzitách
(UNIFORUM)
ponúka zájemcom možnosť získať stáž v advokátskej a poradenskej kancelárii Advokátska kancelária Studio Morandini e Associati (SMA), konkrétne v jednom z jej viacerých sídiel v Ríme, v Taliansku.

SMA, prostredníctvom vlastných advokátskych kancelárií, poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach korporátneho, obchodného, občianskeho a správneho práva, a to na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Náplňou stáže bude práca v kolektíve advokátov partnerskej kancelárií Unifóra, úspešní uchádzači majú možnosť naučiť sa a zdokonaliť sa v talianskych právnych predpisoch a pojmoch. Zároveň to bude jedinečná príležitosť spoznať prácu v advokátskej kancelárií, porozumieť jej celkovej štruktúre a organizácií a nabrať dôležité skúsenosti a často vyžadovanú prax v tomto odbore.

Dĺžka stáže je minimálne 3, maximálne 6 mesiacov, uchádzač by mal byť študent alebo absolvent vysokej školy, v odbore – PRÁVO, požaduje sa ovládanie talianskeho a anglického jazyka.

Prihlásiť sa môžeš zaslaním životopisu na uniforum@uniforum.sk , do predmetu správy zadaj “Svoje meno – stáž v SMA”. Výberové konanie prebehne posúdením životopisu a prípadným pohovorom cez skype.