Dokedy: 17. jún 2019
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: pohovory - 24. jún 2019

Organizácia EUROCITIES je sieťou významných európskych miest, ktoré vzájomne spolupracujú. Organizácia ponúka vybraným uchádzačom možnosť získať platenú stáž v Bruseli na obdobie 6 mesiacov so začiatkom od augusta 2019.

Úspešný kandidát bude podporovať politických poradcov organizácie v tíme sociálnych vecí, ktorých práca zahŕňa napríklad oblasť boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, vrátane zamestnanosti, migrácie a integrácie, utečencov, bývania a bezdomovectva, aktívneho starnutia a vzdelávania.

Náplň práce:

  • písanie článkov pre web a informačné bulletiny
  • účasť na podujatiach organizovaných EÚ
  • príprava podkladov pre členské mestá
  • prieskum a zhromažďovanie údajov o úspešných projektoch členských miest
  • a iné

Požaduje sa bakalárske alebo magisterské vzdelanie, znalosť európskych inštitúcií a procesov tvorby ich politík, orientácia v sociálnej politike a politike zamestnanosti EÚ, výborná angličtina, výborné organizačné schopnosti, a ďalšie.

V prípade záujmu o ponúkanú stáž pošli svoje CV spolu s motivačným listom najneskôr do 17. júna 2019 na jobs@eurocities.eu.

Všetky potrebné informácie o stáží v angličtine nájdeš TU.

Zdroj: EURACTIV