Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje každoročne program stáží pre  študentov vysokých škôl.

Je to vynikajúca príležitosť ako spojiť teóriu s praxou a oboznámiť sa s činnosťami na rozličných úsekoch agendy Kancelárie Národnej rady.

O účasť v programe stáže sa môžeš uchádzať ak si študent vysokej školy aspoň v 2. ročníku vysokoškolského štúdia 1. stupňa, aktívne ovládaš anglický alebo francúzsky jazyk, máš záujem o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, tvoje študijné  výsledky sú dobré a zároveň nemáš viac ako 26 rokov.

K prihláške pripoj životopis s fotografiou uchádzača, motivačný list, odporúčanie od niektorého z pedagógov univerzity, na ktorej študuješ, vlastnoručne podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Program stáže sa v jej XIX. ročníku uskutoční od 3. októbra 2016 do 31. mája 2017. Študenti pracujú cca 15 hodín týždenne.

Podrobnejšie info nájdeš na webe NRSR .