Kde: Bratislava
Kedy: od 1.júla 2016
Dokedy: 29.06.2016

Zapoj sa aktívne do politického diania a života na Slovensku a príď na stáž do poslaneckej kancelárie Veroniky Remišovej v Národnej rade Slovenskej republiky v Bratislave.

Počas stáže budeš súčasťou tímu, ktorý vytvára podklady pre prácu poslankyne najmä v oblastiach boja proti korupcii a školstva, ale aj iných oblastí podľa aktuálnej potreby.

Stáž je určená pre študentov vysokých škôl ako aj absolventov vysokých škôl.

Požaduje sa:

  • záujem o politiku a oblasť školstva a boja proti korupcii
  • komunikačné schopnosti
  • práca s počítačom

Tvojou úlohou bude:

  • príprava odborných podkladov z oblastí boja proti korupcii, školstva a i.
  • komunikácia s občanmi a spracovávanie podkladov od občanov
  • podieľanie sa na aktivitách kancelárie
  • zúčastňovanie sa relevantných podujatí a seminárov

Miesto stáže je Bratislava a súčasťou stáže sú aj prípadné výjazdy do regiónov, nástup na stáž je 1.júla 2016, s trvaním minimálne 3 mesiace. Stáž je bezodplatná.

Svoj životopis a motivačný list pošli na adresu veronika_remisova@nrsr.sk najneskôr do do 29.júna 2016.