Dokedy: 30. november 2019
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: nástup - 1. marec 2020

Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli spúšťa po úvodnom pilotnom ročníku 1. ročník stáží pre študentov vysokých škôl počas roka 2020.

Pracovná stáž je určená všetkým študentom od 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a môže byť absolvovaná ľubovoľne počas roka (vrátane možnosti letnej 2 mesačnej stáže jún-júl).

Ponuka je vhodná pre rôzne študijné odbory a Stále zastúpenie je otvorené stážistom s rôznym akademickým zameraním, potrebné info na zorientovanie sa vo fungovaní Stáleho zastúpeniea a jeho jednotlivých  oddelení si pozri v odkaze

Stáž má viacero variantov dĺžky jej trvania, je neplatená, ale je možnosť zúčastniť sa jej s grantom Erasmus+, aktuálna výška finančného príspevku pre stážistov v Belgicku je 720 eur/mesačne.

Všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu