Prípravný program pre rómskych absolventov je intenzívny 10-mesačný kurz (RGGP), ktorý pripraví talentovaných rómskych študentov na ďalšie štúdium na prestížnych medzinárodných univerzitách v obore sociálnych a humanitných vied.

V tomto programe dostaneš šancu intenzívnym tréningom angličtiny zlepšiť svoje komunikačné schopnosti na úroveň potrebnú na pokračovanie v postgraduálnom štúdiu v príslušných oboroch.

O štipendiá v rámci programu sa môžeš uchádzať pre nasledujúci akademický rok 2016-2017.

V rámci programu sú preplácané cestovné a ubytovacie náklady, zdravotné poistenie, študijné materiály a životné náklady.

Podrobné informácie o ponuke v angličtine nájdeš na webovej stránke a na facebookovej stánke projektu tu  .