Dokedy: 6. október 2017
Kde: Slovensko
Kedy: školský rok 2017/2018

V priebehu realizácie štipendijného programu, od roku 2011, bolo v jeho rámci udelených už viac ako 1600 štipendií pre rómskych študentov stredných škôl a do práce s nimi bolo zapojených už viac ako 250 mentorov a tútorov.

Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund otvára aj v školskom roku 2017/2018 nové kolo Štipendijného programu pre rómskych študentov stredných škôl.

Program je určený pre študentov, ktorí ukončia svoje štúdium maturitnou skúškou. Okrem štipendia budú mať v rámci programu vybraní študenti možnosť získať pomoc vo forme mentoringu, ktorého cieľom je:

  • pomôcť študentom dosahovať dobré študijné výsledky
  • motivovať ich k ďalšiemu štúdiu a k jeho úspešnému ukončeniu
  • pomôcť študentom preklenúť prípadné problémy týkajúce sa štúdia

Na podávanie žiadostí slúži nasledovná prihláška, deadline pre školský rok 2017/2018 je 6. október 2017. Popis práce mentora sa nachádza tu, všetky ostatné potrebné informácie o programe sú v odkaze.

Zdroj: Nadácia Rómsky vzdelávací fond