Uzávierka: 31. máj 2020
Maximálna výška grantu: 2 500 eur

“Mesto Bratislava je zdrojom tvorivých a talentovaných ľudí, ktorých činnosť má priamy vplyv na životne dôležité funkcie metropoly.”

Zámerom štipendijného programu „UMENIE“ vyhláseného Nadáciou mesta Bratislavy je podpora jednotlivcov – profesionálnych umelcov a umelkýň tvoriacich v Bratislave,  preto podporí tvorbu diel vo všetkých oblastiach umenia, výskumu a odbornej reflexie, ktorých súčasťou bude tvorivé uvažovanie o meste, jeho identite a výzvach, ktorým mesto čelí.

V zmysle európskych dohovorov o kultúrnom rozmere udržateľného rozvoja je podmienkou získania štipendia spracovanie jednej z nasledujúcich tém, prípadne ich prepojenia:

  • globálne výzvy
  • identita

Na prihlasovanie projektov slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 31. máj 2020.

Všetky potrebné informácie o programe nájdeš TU.

Zdroj: Nadácia mesta Bratislavy