Dokedy: 19. jún 2017
Kde: USA
Kedy: v závislosti od zvoleného turnusu

OrganizáciaAtlas corps ” poskytuje záujemcom možnosť uchádzať sa o unikátne štipendium určené pre najlepších svetových lídrov z tretieho sektora. Žiadateľom z neziskových organizácií  poskytuje  výbornú príležitosť ako profesionálne rásť a rozvíjať sa nielen ako jednotlivec, ale prostredníctvom podpory inovácií umožňuje následne skvalitniť aj prácu organizácie ako celku.

Dĺžka trvania štipendia  je  12 – 18 mesiacov, turnusy v rámci USA začínajú v januári, v máji a v septembri. Úspešní žiadatelia sa stávajú súčasťou pracovného tímu hostiteľskej organizácie, pracujú na riešení reálnych situácií v spolupráci s kvalifikovanými odborníkmi z celého sveta.

Uchádzači by mali spĺňať:

  • minimálne 2 – 3 roky skúseností v oblasti neziskového sektora
  • výborná úroveň angličtiny
  • vek maximálne 35 rokov
  • záväzok návratu do domovskej krajiny po uplynutí štipendia
  • a iné

Deadline pre prihlasovanie je 19. jún 2017, všetky potrebné informácie v angličtine nájdeš v odkaze.

Zdroj: Atlas corps