Dokedy: 31. júl 2018
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2018/2019

V 8. ročníku svojho štipendijného programu “Krídla”  podporí Nadácia Provida mladých, talentovaných a spoločensky sa angažujúcich študentov, prijatých na štúdium na zahraničných univerzitách.

Hlavným cieľom programu je „dať krídla ich originálnym riešeniam spoločenských problémov a podporiť ich realizáciu v prospech lepšej spoločnosti.

Vybraní uchádzači budú podporení príspevkom vo výške 3 000 eur.

Svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom pošli najneskôr do 31. júla 2018 na adresu stipendiumkridla@provida.sk.

Podrobnejšie info o podmienkach udelenia štipendia si prečítaj TU.

Zdroj: Nadácia Provida