Dokedy: 30.07.2016
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: školský rok 2016-2017

V 6. ročníku štipendijného programu Štipendium krídla 2016 podporí Nadácia Provida mladých, talentovaných a spoločensky sa angažujúcich študentov, prijatých na štúdium na zahraničných univerzitách.

Hlavným cieľom je “dať krídla” ich originálnym riešeniam spoločenských problémov a podporiť ich realizáciu v prospech lepšej spoločnosti.

V prípade záujmu svoj životopis a motivačný list pošli najneskôr do 30. júla na adresu stipendiumkridla@provida.sk.

Podrobnejšie info o podmienkach udelenia štipendia si prečítaj tu.