Dokedy: 31. júl 2017
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2017 - 2018

Prostredníctvom v poradí 7. ročníku svojho štipendijného programu “Krídla”  podporí Nadácia Provida mladých, talentovaných a spoločensky sa angažujúcich študentov, prijatých na štúdium na zahraničných univerzitách.

Hlavným cieľom programu je „dať krídla“ ich originálnym riešeniam spoločenských problémov a podporiť ich realizáciu v prospech lepšej spoločnosti.

Svoj štruktúrovaný životopis spolu s motivačným listom pošli  najneskôr do 31. júla na adresu stipendiumkridla@provida.sk.

Podrobnejšie info o podmienkach udelenia štipendia si prečítaj tu.

Zdroj: Nadácia Provida