Nitrianska komunitná nadácia a firma Bramac-strešné systémy s.r.o. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu Strecha pre Váš nápad 2016.

Cieľom grantového programu je podnietiť a podporovať  rôznorodé verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity a kreatívne nápady v základných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v školskom prostredí, vychádzajú z potrieb a záujmov žiakov a učiteľov a prinášajú im úžitok.

Podporované budú projekty týkajúce sa rozvoju filantropie, spolupráce medzi žiakmi a učiteľmi, či zlepšenia kvality života v školskom prostredí v oblastiach:

  • podpora vzdelávania
  • ochranna a tvorba životného prostredia
  • podpora a rozvoj telesnej kultúry

Projekt musí žiadateľ predložiť najneskôr do 13.5.2016.

Registrácia prebieha v online systéme a  konkrétnejšie info o výzve nájdete tu.