Skvelá príležitosť pre stredoškolákov a stredoškoláčky! Nadácia Tatra banky poskytuje grant na pokrytie nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzami, …)  alebo so štúdiom na škole obdobného typu na pol alebo celý školský rok.

O grant sa môžu uchádzať študenti od druhého ročníka gymnázia alebo strednej školy s maturitou so študijným priemerom 1,4 v poslednom ukončenom ročníku štúdia. Podrobné podmienky pre žiadateľov o grant nájdeš na nadaciatatrabanky.sk.