Nadácia Tatra banky opäť otvára grantový program Stredoškoláci do sveta, ktorý podporuje slovenských študentov a študentky stredných škôl, najmä gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou.

Vybraným uchádzačom poskytne grant vo výške 1 500 eur na pokrytie časti nákladov s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi,…) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť online formulár a priložiť požadované prílohy (projekt, životopis, motivačný list, rozpočet, referencie, kópia vysvedčenia, kópia občianskeho preukazu, potvrdenie o prijatí).

Viac info na nadaciatatrabanky.sk.