Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôlŠtudenti do sveta.

Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.

Žiadosť o grant by mala obsahovať vyplnený formulár, motivačný list, životopis, referencie od dvoch pedagógov, výpis študijných výsledkov, potvrdenie pozvania zahraničnou univerzitou, rozpočet a kópiu občianskeho preukazu.

Viac info na nadaciatatrabanky.sk.