Nadácia Tatra banky opäť otvára grantový program určený pre najlepších vysokoškolských študentov. Grant slúži na pokrytie časti nákladov spojených so štúdiom v zahraničí, účasťou na letnej škole, stáži či výskumnom pobyte na jednej z renomovaných univerzít.

Prihlásiť sa s projektom svojej magisterskej, diplomovej či postgraduálnej práce sa môžu študenti denného štúdia, ktorí majú ukončený prvý ročník bakalárskeho stupňa štúdia a spĺňajú podmienku študijného priemeru za predchádzajúci školský rok do 1,8. Vek uchádzača môže byť najviac 30 rokov a musí byť občanom Slovenskej republiky.

Jedného študenta nadácia podporí sumou do výšky 5000 eur.

Ak ťa ponuka zaujala, viac info nájdeš na nadaciatatrabanky.sk.