Dokedy: 31. december 2017
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - január 2018

“Študuješ alebo pracuješ v zahraničí, no nie je ti ľahostajná situácia na Slovensku? Študoval si v zahraničí a zažil si niečo, čo by si chcel vidieť aj doma? Chceš premeniť svoju zahraničnú skúsenosť na niečo viac ako len pekné spomienky a popri tom si privyrobiť a zviditeľniť sa?”

Týmito slovami vyzýva organizácia Future Generation Europe mladých ľudí, ktorí majú skúsenosť s pobytom v zahraničí, aby sa zapojili do esejistickej súťaže“Back from abroad”.

Súťaž je určená študentom slovenských a zahraničných vysokých škôl a univerzít zapojeným do programu Erasmus+ a mladým ľuďom so štátnym občianstvom SR pracujúcim alebo podnikajúcim v zahraničí. Ich úlohou ja napísať esej v rozsahu 3 – 5 normostrán, ktorej obsahom by mali byť pozitívne a spoločensky prospešné riešenia, ktorých zavedenie do praxe by privítali aj v našich končinách a to na niektorú zo súťažných tém:

  • vzdelávanie
  • rozvoj komunít
  • rozvoj miest

Okrem príležitosti na premenu našej krajiny na lepšie fungujúce miesto a možnosti zviditeľnenia sa, získajú autori víťazných príspevkov odmenu vo výške 500 a 300 eur a následnú pomoc pri realizácii svojho projektu.

Svoj súťažný príspevok posielaj najneskôr do 31. decembra 2017 na  info@futuregenerationeurope.eu.

Všetky potrebné informácie o súťaži si môžeš prečítať v odkaze.

Zdroj: Future Generation Europe