Dokedy: 30. jún 2020
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie víťazov - október 2020

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN.

Cieľom iniciatívy je podporiť hlbší záujem o súčasné dianie vo svete a rozvíjať povedomie študentov o práci OSN v podpore mieru, bezpečnosti, ľudských práv, základných slobôd a hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Eseje by mali byť zamerané na niektorú z troch nasledovných tém:

  • Aký svet chceme?
  • Kam svet smeruje?
  • Čo robiť na preklenutie priepasti medzi vysnívaným svetom a tým, ku ktorému momentálne smerujeme?

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl na Slovensku, ktorých súťažné príspevky by mali mať rozsah 1 000 – 1 500 slov. Súťažné príspevky je potrebné zaslať na esej75@mzv.sk a to najneskôr do 30. júna 2020.

Autori troch víťazných esejí budú ocenení vecnými cenami ako aj návštevou Informačného centra OSN (UNIS) so sídlom vo Viedni.

Podrobnejšie informácie si môžeš prečítať TU.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR