Dokedy: 10. apríl 2018
Kde: na krajine pôvodu nezáleží
Kedy: vyhlásenie víťazov - máj 2018

“GLOBSEC 2018 Bratislava” je jedným z najdôležitejších európskych strategických fór, ktorého cieľom je prepojenie politiky, akademickej pôdy, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov. Poslaním podujatia je ovplyvňovať tvorbu politiky vytváraním nových nápadov a riešení pre lepšie a prosperujúce zajtrajšky.

“GLOBSEC City Challenge” ako jedna zo sprievodných akcií podujatia ponúka mladým ľuďom jedinečnú príležitosť podeliť sa so svojimi nápadmi na riešenie najnaliehavejších výziev spoločnosti.

Samotná súťaž je určená pre mladých ľudí vo veku 18 – 30 rokov. Postavená je na príbehu imaginárneho mesta Pijova-Rocla, ktoré čelí mnohým reálnym sociálnym, politickým a ekonomickým problémom. Úlohou súťažiacich je identifikovať výzvy, ktoré budú v blízkej budúcnosti najakútnejšie a napísať esej o tom, akým spôsobom sa dajú riešiť prostredníctvom moderných technológií.

Na registráciu súťažných príspevkov slúži online formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 10. apríl 2018. Pre výhercov sú pripravené hodnotné finančné odmeny (3 000, 2 000, 1 000 eur).

Všetky potrebné informácie o súťaži v angličtine sú TU.

Zdroj: GLOBSEC