Dokedy: 28. február 2019
Kde: Bratislava
Kedy: 5. - 6. apríl 2019

Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 4000 členov v kluboch na území celého Slovenska.

Jedným z projektov združenia je aj súťažná konferencia Junior Internet, ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok s vzdelávacím obsahom.

Súťažia v nej žiaci základných a stredných škôl vo veku do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v maximálnom počte 3 členov. Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne odprezentujú.

Súťažne príspevky je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru najneskôr do 28. februára 2019.

Všetky potrebné informácie sleduj na oficiálnej webovej stránke súťaže.

Zdroj: AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku