Dokedy: 15. marec 2020
Kde: Bratislava
Kedy: 24. - 25. apríl 2020

Asociácia pre mládež, vedu a techniku je občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov či rodičov a smeruje spolu s nimi deti a mládež k prírodným a technickým vedám.

Jedným z projektov združenia je aj súťažná konferencia Junior Internet, ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie.

Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne odprezentujú.

Súťažne príspevky je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru najneskôr do 15. marca 2020.

Všetky potrebné a priebežne aktualizované informácie sleduj vo FB evente alebo TU.

Zdroj: AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku